Proboszowie:


ks. Seweryn Wieczorek TChr. (1947-1957)

ks. Antoni Żmija TChr. (1957-1969)

ks. Bronisław Olender TChr. (1969-1973)

ks. Stanisław Bojarski TChr. (1973-1982)

ks. Zenon Gąsiorowski TChr. (1982-1991)

ks. Adam Ostapowicz TChr. (1991-1997)

ks. Zbigniew Budyn TChr. (1997-2005)

ks. Radosław Urban TChr. (2005-2014)

ks. Mirosław Czerwiński TChr. (2014-2022)

Wikarzy:


ks. Piotr Kasperczyk TChr.

ks. Ludwik Słomiany TChr.

ks. Jan Piwowarczyk TChr.

ks. Stanisław Ułaszkiewicz TChr.

ks. Józef Błaszczyński TChr.

ks. Witold Jesionkowski TChr.

ks. Stefan Baraniak TChr.

ks. Tadeusz Cechowski TChr.

ks. Stefan Kamiński TChr.

ks. Norbert Stasek TChr.

ks. Józef Owsiak TChr.

ks. Jerzy Ziółkowski TChr.

ks. Henryk Osowiec TChr.

ks. Jan Kisiela TChr.

ks. Stanisław Bojarski TChr.

ks. Kazimierz Śledź TChr.

ks. Stefan Szypuła TChr.

ks. Tadeusz Ziółkowski TChr.

ks. Grzegorz Zyguła TChr.

ks. Janusz Kudyba TChr.

ks. Edmund Budziłowicz TChr.

ks. Mariusz Gutowski TChr.

ks. Zdzisław Początek TChr.

ks. Radosław Urban TChr.

ks. Hubert Zasada TChr.

ks. Antoni Labuda TChr.

ks. Wojciech Bodnar TChr.

ks. Krzysztof Sanda TChr.

ks. Jan Niewiarowski TChr.

ks. Janusz Lis TChr.

ks. Arcenio Fialek TChr.

ks. Sławomir Pelec TChr.

ks. Mariusz Sokołowski TChr.

ks. Piotr Janas TChr.

ks. Maciej Onaszkiewicz TChr.