Parafia Rzymskokatolicka w Brojcach powstała z parafii Gryfickiej dn. 01.09.1947 r. W skład nowej parafii weszły miejscowości: Brojce, Bielikowo, Dargosław, Darżewo, Grąd, Jarkowo, Kinowo, Łatno, Mołstowo, Pruszcz, Petrykozy, Smokęcino, Starnin, Racibarnów, Uniestowo, Tąpadły, Strzykocin, Natolewice, Pniewo.

Pierwszym proboszczem został ks. Seweryn Wieczorek TChr. Wraz z objęciem placówki rozpoczął prace remontowe. Nie było oświetlenia, należało uporządkować otoczenie kościoła. Budynek przeznaczony na plebanię był zdewastowany i ogołocony ze wszystkiego. Początkowo proboszcz zamieszkał w organistówce, a po remoncie w 1948 r. w plebani.

Rozpoczyna się praca duszpasterska. Organizowana jest katecheza i duszpasterstwo ministrantów, powstają koła różańcowe. W każdą niedzielę odprawiane są trzy Msze Święte, w Brojcach i dwóch filiach. Do 1951 r. należały do parafii kościoły filialne w Bielikowie, Górawinie, Kiełpinie, Starninie, Natolewicach, Pniewie. W tym czasie zostały rozebrane dwa kościoły w Dargosławiu i Bielikowie. Pozostała też ruina w Pruszczu.

Od 1951 r. Górawino zostaje przyłączone do parafii Rymań.

W kolejnym roku wyremontowano cały kościół, przełożono dach.

Do Brojc przychodzi ks. Antoni Żmija Tchr oraz ks. Wikariusz Piotr Kasperczyk Tchr. Od tej pory wszystkie kościoły filialne mają msze święte niedzielne.

W 1960 r. wielkim wysiłkiem została wyremontowana wieża kościoła w Brojcach i Bielikowie.

W 1966 r. zostaje przeprowadzony remont plebani. W 1969 r. proboszczem zostaje ks. Bronisław Olender TChr.

W 1967 r. kataklizm dosięgnął kościoła w Bielikowie. Podczas burzy piorun uderzył w wierzę kościoła. Uległa ona zniszczeniu, ale kościół uratowano.

W 1971 r. do parafii przybywa organista pan Antoni Wojtkiewicz, który pełni również funkcje katechety.

Z dniem 01.09.1973 r. obowiązki proboszcza obejmuje ks. Stanisław Bojarski TChr. Wioski Natolewice, Pniewo i Darzin zostają przyłączone do parafii Wicimice. Również wioski Starnin, Kinowo, Jarkowo, Petrykozy, Mechowo zostały przyłączone do parafii Rymań. W parafii zostają trzy kościoły: w Brojcach, Bielikowie i Kiełpinie. Ks. Szypuła odchodzi do Wicmin, w parafii zostaje sam proboszcz.

W marcu 1974 r. zostają przeprowadzone przez Ks. Saletynów misje jubileuszowe. Rozpoczyna się również odbudowa kościoła w Pruszczu. Wysiłkiem ks. Bojarskiego i mieszkańców 6 października następuje poświęcenie i otwarcie kościoła. Poświęcenia dokonał ks. Wiktor Szczęsny TChr z Płot, dziekan dekanatu Gryfice.

W tym samym roku przeprowadzono również remont kościoła w Brojcach. W 1975 r. ks. Bp Jerzy Stroba przeprowadza wizytację kanoniczną parafii, spotyka się z wiernymi i udziela bierzmowania 378 osobom. Kolejny rok wpisuje się jako czas misji świętych. 25.04 – 09.05. OO. Sercanie głoszą nauki misyjne zakończone poświęceniem rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W 1982 r. po dziewięciu latach duszpasterstwa odchodzi ks. Stanisław Bojarski TChr. Na jego miejsce przychodzi ks. Zenon Gąsiorowski TChr i wikariusz ks. Tadeusz Ziółkowski. W październiku rozpoczyna się gruntowny remont plebani. 25 stycznia 1983 r. w Dargosławiu odbywa się zebranie wiernych w sprawie budowy nowego kościoła, w miejsce kościoła rozebranego na początku lat pięćdziesiątych. W kwietniu zakończono pierwszy etap remontu plebani. Wybrano Radę Parafialną, którą zaprzysiężono 28 sierpnia. W Październiku wierni podejmują czyn społeczny, aby uporządkować park przy kościele.

17 sierpnia 1984 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Gryficach został podpisany akt notarialny, mocą którego parafia otrzymała działkę w wieczyste użytkowanie, na potrzeby kościoła w Dargosławiu.

1 września 1984 r. odchodzi z parafii ks. Tadeusz Ziółkowski TChr i udaje się do pracy w Australii, na jego miejsce przychodzi ks. Grzegorz Zyguła TChr.

28 września 1986 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego w budującym się kościele w Dargosławiu. Poświęcenia dokonał ks. Bp Jan Gałecki.

18 października 1986 r. OO. Sercanie przeprowadzają misje święte. Są one przygotowaniem do 40-lecia parafii. Od I niedzieli Adwentu wszystkie rodziny parafii są nawiedzane przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

02.10.1988 r. na mszy św. odbyło się uroczyste ślubowanie Rady Parafialnej. W 1988 r. rozpoczęto budowę fundamentów pod kaplicę Matki Bożej w Brojcach.

Odchodzi z parafii wikariusz ks. Grzegorz Zyguła TChr. Nowym współpracownikiem zostaje ks. Janusz Kudyba TChr. W grudniu 1988 r. nowa kaplica przy kościele parafialnym jest już zadaszona.

W czerwcu 1990 roku parafia przeżywa wizytację pasterską przeprowadzoną przez ks. bpa Stanisława Stefanka. W czasie wizytacji poświęcono kaplicę północną kościoła w Brojcach. 28.06.1990 r. rozpoczęto budowę kaplicy południowej. 19.09.1990 r. parafia przeżywa wielką uroczystość – Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiedzenie stało się wielką mobilizacją duchową parafii. Z okazji nawiedzenia złożono również wiele darów materialnych do wszystkich kościołów. W 1990 r. zawieszono we wszystkich salach szkolnych krzyże.

W 1991 roku zakończono przekładanie dachówki na kościele parafialnym, oraz pokryto nową kaplicę południową. Pozostaje teraz zakończenie prac nad kaplicą.

Od 1 sierpnia proboszczem zostaje ks. Adam Ostapowicz TChr. W grudniu rozpoczynają się prace końcowe wewnątrz kościoła parafialnego. Prezbiterium kościoła zostało wyłożone marmurem.

W maju 1996 r. zakupiono obraz Matki Bożej Częstochowskiej do kościoła w Dargosławiu oraz wykonano z granitu postument pod nowe tabernakulum w Dargosławiu. 3 maja poświęcono kapliczkę Matki Bożej we wsi Strzykocin.

1 października 1996 roku po 6 latach pracy odchodzi z parafii ks. proboszcz Adam Ostapowicz TChr, a w jego miejsce nowym proboszczem zostaje ks. Zbigniew Budyn TChr.

25 października 1997 roku parafia obchodzi jubileusz 50-lecia. Na uroczystość przybywa ks. bp Marian Kruszyłowicz i wielu księży z diecezji i Towarzystwa Chrystusowcego. Po mszy św. odprawionej pod przewodnictwem ks. Biskupa wszyscy zaproszeni goście udają się do nowej szkoły, której uroczystego poświęcenia dokonał ks. Biskup.

Kościoły filialne:

  1. Bielikowo - kościół gotycki zbudowany w XV wieku, poświęcony 01.09.1945 r. przez ks. Kazimierza Rudawskiego TChr pw. Chrystusa Króla.

  2. Dargosław - pierwszy kościół rozebrany w 1952 roku. Na jego miejscu powstał nowy wybudowany w latach 1989-1990. Poświęcony 144.05.1995 r. przez ks. bpa Mariana Kruszyłowicza. Kościół jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  3. Kiełpino - kościół gotycki zbudowany w XV wieku; poświęcony 01.11.1946 r. przez ks. Stanisława Ruta TChr.

  4. Pruszcz - kościół zbudowany w XVI wieku, odbudowany w 1974 r. i poświęcony 06.10.1974 r. przez ks. Wiktora Szczęsnego TChr.

  5. Tąpadły - kaplica filialna


Powyższy tekst pochodzi z książki: "60 lat pracy chrystusowców na pomorzu zachodnim"