Kancelaria parafialna czynna jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 1830 - 1930

W sobotę, niedzielę i święta kancelaria nieczynna.

W sprawach pilnych np. wezwanie do chorego można dzwonić w każdej chwili.

Dokumenty potrzebne przy sakramentach:

Sakrament Chrztu:

– Akt Urodzenia dziecka – odpis
– Dane o rodzicach chrzestnych – imiona, nazwiska
– Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Sakrament Bierzmowania:

– Metryka chrztu
– Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
– W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Sakrament Małżeństwa:

– Aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz metryki chrztu
– Dowody osobiste
– Ostatnie świadectwo katechizacji
– Świadectwo bierzmowania
– Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub zaświadczenie z USC, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.