Tego roczne przygotowanie duchowe do świat Zmartwychwstania Pańskiego poprowadził ks. Robert Ozimkiewicz SChr, duszpasterz z parafi św. Jana Chrzciciele ze Stargardu. Rekolekcje odbyły się w terminie 04-07.03.18r i obejmowały parafie oraz uczniów uczęszczających do szkół na terenie parafii.